මාළු මිරිස් වගාව

2016-11-11 10:14:00       788
feature-top
වත්තේ වගා කරගැනීමේ වාසිය

පහසුවෙන් වගා කරගන්න පුළුවන් අපි කවුරුත් කැමති එළවළුවක් තමයි මාළු මිරිස්. මේකත් ගණන් යන්න ගත්තම කන්න එපා වෙන වම්බටු වගේම අපිට ගණන් උස්සන එළවළුවක්.
වගාවට සුදුසු වර්ග

හන්ගේරියන් යෙලෝ වැක්ස් කියන ප්‍රබේදය තෙත් කලාපයට එච්චර සුදුසු නැහැ. ඉක්මණින් බැක්ටීරියා රෝග වලට ගොඳුරු වෙන්න පුළුවන්. සී. ඒ 8 වර්ගය තරමක් මේ රෝගයට ඔරොත්තු දෙනවා.
සුදුසු කාලය සහ කාලගුණය

බටු වගාවට සුදුසු කාලය හැටියට කියන්නේ නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් කාලය හෝ අප්‍රේල් මැයි කාලය. ඕනෑම කාලගුණ දේශගුණ තත්වයක වගා කලහැකියි.
වවන්න කලින් දැනගන්න

ඇට තවාන් කර පැල ලබාගන්නවා නම් මාසයක් පමණ වැඩුණු පැල තවානෙන් ඉවත් කර පෝච්චියේ හෝ පොළවේ සිටුවීම සුදුසුයි. පස පෙර පරිදිම පොහොර යොදා කලින් සකස් කරගන්න. මිරිස් වලට වගේම මල් හටගන්නා කාලය වන විට වැඩි තෙතමනයක් අවශ්‍ය වන බැවින් ඒ කාලයේ ජල සැපයුම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න.

සාමාන්‍ය හිරු එළියක් ලැබීම සහ මුල් වල වැඩිපුර ජලය නොරැඳී හොඳින් ජලය ගලා යන ලෙස පස සැකසීමෙන් මුල් කුණු වීමේ රෝග වලක්වා ගන්න පුළුවන්.

aniwa.lk


More News »